سقف بیمه نامه های شخص ثالث در سال 1394، معادل220میلیون تومان بوده که در سال جدید ماه های عادی را پوشش می دهد؛ لیکن در صورت عدم دریافت الحاقیه و بروز حادثه و خسارت در ماه های حرام (رجب، ذی القعده،ذی الحجه ومحرم) می بایست مابه التفاوت دیه در ماه های حرام را خود بیمه گذاران بپردازند. از این رو با توجه به اینکه از 21 فروردین ماه 1395،  ماه حرام رجب شروع و مبلغ دیه در این ماه به 253،3 میلیون تومان افزایش می یابد،  حتما به نمایندگی صادر کننده بیمه نامه شخص ثالث خودرو خود مراجعه و نسبت به دریافت الحاقیه افزایش تعهدات اقدام کنید. ☀️ 

منبع : سرگرمی توپ ف ز اصلی |دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث 1395
برچسب ها : بیمه ,حرام ,افزایش ,الحاقیه ,دریافت ,نامه ,بیمه نامه ,دریافت الحاقیه ,افزایش تعهدات ,الحاقیه افزایش ,الحاقیه افزایش تعهدات ,دریافت الحاقیه افز